Privacy

Deze website hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring is gebaseerd op het principe dat u als gebruiker zoveel mogelijk controle heeft over uw privacy. Deze Website voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Indien u echter gebruik wenst te maken van onze producten of diensten van deze website is het noodzakelijk dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mailadres en eventuele noodzakelijke gegevens voor het maken van een boeking en/of betaling.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft deze website zich aangemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens binnen deze website.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Deze Website streeft ernaar haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Om dit te doen doet deze website onderzoek naar uw wensen. In het kader van diensten, verkoop van producten en diensten of anderszins, zoals bij enquêtes en wedstrijden, verstrekt u (persoons)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, worden door ons verwerkt zodat wij u kunnen informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Uw gegevens

Deze website besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt deze Website verzoeken uw persoonlijke gegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen via het contactformulier. U kunt uw persoonlijke gegevens opvragen door een e-mail te sturen via het contactformulier.

Gegevensbescherming

Deze website stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet is beveiligd met de huidige gebruikelijke technieken.

IP-adressen / Cookies

De webserver van deze website verzamelt automatisch zogenaamde IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer dat computers op het netwerk in staat stelt uw computer te identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer kunnen worden verzonden. U kunt niet persoonlijk worden geïdentificeerd met het IP-adres.

Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de website van deze Website wordt deze Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar het is over het algemeen mogelijk om de instellingen van een browser zo te wijzigen dat deze geen cookies accepteert.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik (zoals bezoekersaantallen, stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Partners

Met de partners van deze website die (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten uitvoeren, is deze website overeengekomen dat deze website ook de persoonsgegevens optimaal beschermt en de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht neemt. Wij raden u ten zeerste aan om dit altijd in een partnergedeelte met uw eigen privacybepalingen te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze Website niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten zeerste aan om altijd de relevante privacybepalingen van andere sites en/of bronnen te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele wijzigingen en/of veranderingen aan deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons.